Tháng Hai
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình Thánh lễ tháng 02. 2014

Thứ bảy, 01.02. Mùng Hai Tết nguyên đán Giáp Ngọ
16.00 giờ thánh lễ mừng Xuân Giáp Ngọ, cầu cho Tổ tiên, quê hương đất nước
Lễ chung của Giáo đoàn
Dòng Ngôi Lời St. Augustin / Arnold Janssen 30, St. Augustin

Chúa nhật, 02.02. Mùng Ba Tết nguyên đán Giáp Ngọ
- 10.00 Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
11.00 Thánh lễ cầu cho tổ tiên quê hương đất nước
St. Joseph, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
Thánh lễ cầu cho tổ tiên và quê hương đất nước
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Monchengladbach

Thứ sáu , 7.2, kính Thánh tâm Chúa Giêsu
- 16.00 giờ đền tạ, thánh lễ
Maria Empfaengnis, Oststr. 40, Duesseldorf
- 19.00 Chầu Thánh thể kính lòng thương xót Chúa
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Thứ bảy, 8.2. chúa nhật 5. mùa thường niên
- 15.00 giờ thánh lễ CĐ Aachen mừng Xuân mới
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 9.2. 5. mùa thường niên
- 11.00 Chầu thánh thể kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 Thánh lễ CĐ Duesseldorf mừng Xuân Giáp Ngọ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Duesseldorf

Thứ bảy, 15.02. chúa nhật 6. mùa thường niên
- 16.00 giờ Thánh lễ, CĐ Erftstadt mừng Xuân Giáp Ngọ
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt

Chúa nhật, 16.02. thứ 6. mùa thường niên
- 10.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
CĐ Neuss mừng Xuân Giáp Ngọ
St. Barbara, Bluecherstr. 20, Neuss
- 15.00 lễ giỗ Anh Giuse Nguyễn văn Vinh, Troisdorf

Thứ bảy, 22.01. thăm viếng căn phòng Tôi tớ Chúa.
14.00 giờ gặp gỡ - 14.30. Thánh lễ
15.30 thăm viếng Căn phòngTôi tớ Chúa cố Hồng Y Thuận
Tu viện Cellitinnen, Graseggerstr. 105, Köln - Longerich

Chúa nhật, 23.02. thứ 7. mùa thường niên
- 10.00 giờ Chầu Thánh Thể kính lòng thương xót Chúa
11.00 giờ Thánh lễ
Herz Jesu, Rossstr. 75, Duesseldorf
- 15.00 giờ đền tạ kính Đức Mẹ, Thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh