Tháng Mười Hai
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Mười Hai

Thứ sáu đầu tháng, kính thánh tâm chúa Giesu, 05.12.
18.30 giờ chầu kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erftstadt.

Thứ bảy, 06.12. chúa nhật thứ hai mùa Vọng
15.00 giờ CÐ Aachen mừng bổn mạng Thánh Phanxico Xavie
St. Peter, Peterskirchhof 1, Aachen.

Chúa nhật thứ hai mùa Vọng, 07.12.
- 10.00 giờ chầu kính lòng thương xót Chúa
11.00 giờ thánh lễ- St. Joseph, An der Josphkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ Thánh lễ CD Düsseldorf.
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf.

Thứ bảy, 13.12. Chúa nhật thứ ba mùa Vọng
16.00 giờ CÐ Troisdorf mừng mùa Vọng
St. Gehard, Altestr. 5, Troisdorf.

Chúa nhật, 14.12. thứ ba mùa Vọng
10.00 giờ chầu kính lòng thương xót Chúa -thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss.

Thứ bảy, 20.12. chúa nhật thứ tư mùa Vọng
15.00 giờ Thánh lễ mùa Vọng
St. Alban, Carl- Schurz 128, Erftstadt.

Chúa nhật, 21.12. thứ tư mùa Vọng
15.00 giờ thánh lễ mùa Vọng
St. Johannes XXIII., Kopenhagenerstr. 5, Köln.

Thứ tư, 24.12. đêm thánh vô cùng
19.00 giờ thánh lễ mừng chúa giáng sinh
St. Joseph, an der Josephkirche 5, Krefeld.

Thứ năm, 25.12. Lễ Chúa giáng sinh
15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseoldorf
Sau thánh lễ mừng Chúa giáng sinh ở hội trường nhà xứ.

Thứ sáu, 26.12. lễ thánh Stephano
15.00 giờ thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
St. Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach.

Thứ bảy, 27.12. lễ thánh gia thất
15.00 giờ Thánh lễ - St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss.

Chúa nhật, 28.12. lễ thánh gia thất
- 11.00 giờ chầu kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 14.00 giờ Thánh lễ - CD Wuppertal mừng giáng sinh
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal.

Thứ tư, 31.12. ngày cuối năm dương lịch
17.00 giờ thánh lễ - St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

- Kính Thánh