Tháng Mười Một
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Mười Một - cầu cho các linh hồn

Thứ bảy, 01.11. lễ kính các Thánh
- 14.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Papst Johannes XXI I I., Kopenhagenerstr. 5, Köln
- 17.00 giờ Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Gerhard, Altestr. 5, Troisdorf

Chúa nhật. 02.11. lễ cầu cho các linh hồn
- 10.00giờ Kính lòng thương xót Chúa
11.00 giờ Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa -
Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ sáu đầu tháng, 07.11.
18.30 giờ kính lòng thương xót Chúa Chầu thánh Thể
St. Alban, Carl- Schurz 128, Erfstadt

Thứ bảy, 08.11. chúa nhật 31. thường niên
15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ cầu cho
các linh hồn - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 09.11. thứ 32. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa
Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Ulrich, An Str. Ulrich 15, Viersen Dünkel

Chúa nhật, 16.11. thứ 33. thường niên
15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 22.11. lễ Chúa Kito vua
15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Alban, Carl-Schurz 128, Erfstatdt

Chúa nhật, 23.11. lễ Chúa Kito vua
15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ hai, 24.11. lễ kính các Thánh tử đạo Việt Nam

Chúa nhật, 30.11. thứ nhất mùa Vọng
- 11.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - thánh lễ
Herz Jesu, Roßstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

- Kính Thánh