Tháng Mười
Lịch trình thánh lễ 2014

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Mười

Thứ năm, 02.10. kính Thiên Thần bản mệnh

Thứ bảy đầu tháng, 04.10.
- 15.00 giờ lễ hôn phối
St. Alban, Carl Schurz 128, Erftstadt
- Ngày cầu nguyện Mutter aller Völker
15. 00 giờ Chầu Thánh thể lần chuỗi mân côi
16.00 giờ Thánh lễ, Ðức Hồng Y Joachim Meisner
Mitsubishi Electric Halle, Düssellorf
Siegburgerstr. 15, Düsseldorf

Chúa nhật, 05.10. thứ 27. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa
11.00 giờ thánh lễ. St. Joseph, An der Josefkirche 5, Krefeld
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ ba, 07.10. lễ kính Ðức mẹ mân côi

Thứ bảy, 11.10. chúa nhật thứ 28. thường niên
15.00 giờ thánh lễ - St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 12.10. thứ 28. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ Thánh lễ - CD Düsseldorf
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bảy, 18.10. chúa nhật 29. thường niên
14.00 giờ Giải tội - Thánh lễ
St. Anna, Jostberg 20, Wipperfürth

Chúa nhật, 19.10. thứ 29. thường niên
- 11.00 giờ Kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ Thánh lễ
St. Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Köln

Thứ bảy, 25.10. khánh nhật truyền giáo
14.00 giờ Cha Nguyễn thiết Thắng thuyết giảng về Ðức tin và
gia đình
16.00 giờ thánh lễ - 17.00 giờ văn nghệ
Dòng Ngôi Lời, Arnold-Janssen 30. St. Augustin

Chúa nhật, 26.10. thứ 30. thường niên
- 11.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
Herz Jesu, Rossstr. 75, Düsseldorf
- 15.00 giờ kính lòng thương xót Chúa - Thánh lễ
St. Ewalde, Hauptstr. 96. Wuppertal

- Kính Thánh