Chúa nhật thứ III mùa vọng. Năm C
BÀI ĐỌC I
Soph 3: 14-18a

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a.

Reo vui lên hãy thiếu nữ Xi-on, hoan hô đi nào, Ít-ra-en hỡi! Mừng vui lên, vui với cả tâm hồn, hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem! Án lệnh phạt ngươi, Chúa đã tiêu hủy, thù địch ngươi, Chúa đã đẩy lui rồi. Vua của Ít-ra-en, chính là Chúa, đang ngự giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn phải sợ tai ương nữa. Ngày ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được nghe lời này: 'Hỡi Xi-on, đừng sợ, chớ sờn lòng nản chí. Thiên Chúa, là Chúa ngươi thờ, đang ở giữa ngươi, Người là Vị Cứu Tinh oai hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ hân hoan vui sướng, Người sẽ lấy tình thương mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ múa nhảy reo hò, như trong ngày đại lễ.'

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA :

Đáp: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi, có Đấng Thánh của Israel thật cao cả.

1 - Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
Tôi tin tưởng, và không còn sợ hãi,
Vì sức mạnh tôi, và khúc nhạc tôi ca là Chúa,
Đấng Cứu Độ tôi, chính là Người

2 - Các bạn sẽ vui mừng hoan hỷ
Uống tận nguồn cứu độ tràn dâng.
Hãy tạ ơn Chúa, xưng tụng danh Người,
Huân công Người, loan báo giữa muôn dân,
Và nhắc nhở danh Người siêu việt.

3 - Hát mừng Chúa, vì sự nghiệp Người cao cả,
Hãy loan di cho toàn cõi địa cầu.
Dân Xi-on, nào reo vui hớn hở,
Vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en
Quả thực là vĩ đại uy hùng.

BÀI ĐỌC II
Phil 4: 4-7

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.-Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó . - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 3: 10-18

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Khi ấy, đám đông hỏi ông Gioan rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy". Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình". Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình". Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gio-an: biết đâu ông chẳng là Đấng Mê-si-a. Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi". Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Đó là lời Chúa.