Chúa nhật thứ 34 thường niên. Năm C
Lễ Chúa Kitô Vua

BÀI ÐỌC I
2 Sam 5: 1-3

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel, đến cùng Đavid tại Hebron mà nói rằng: "Đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với Ngài rằng: "Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel." Vậy tất cả các vị kỳ lão đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Đavid đã ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Đavid làm vua Israel.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA : : Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: chúng ta sẽ về nhà Chúa.

- Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: chúng ta sẽ về nhà Chúa. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi dừng lại ở tiền đường nhà ngươi.

- Hỡi Giêrusalem, ngươi được xây cất như một thành trì mà mọi phần đều ăn khớp với nhau; các chi họ, chi họ của Chúa đều tuôn về đó.

- Theo luật Israel, họ tuôn về đó để tung hô danh Chúa, vì nơi đây là trụ sở pháp đình, trụ sở nhà vua Đavid.

BÀI ÐỌC II
Cl 1: 12-20

Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôssê.

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavid tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 23: 35-43

Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca.

Khi ấy, dân chúng đứng nhìn Đức Giêsu, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo mà rằng: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô, của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!" Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái". Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng".

Ðó là lời Chúa.