Chúa nhật thứ II mùa vọng. Năm C
BÀI ÐỌC I
Bar 5:1-9

Bài trích sách Tiên Tri Ba-rúc.
Hỡi Giê-ru-sa-lem! hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và muôn đời mặc lấy ánh huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa, hãy khoác vào mình đức công chính của Thiên Chúa như tấm áo choàng, đội lên đầu vinh quang của Đấng vĩnh cửu tựa chiếc khăn. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp thiên hạ thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Mãi mãi Người sẽ gọi tên ngươi là 'Bình-an-xây-dựng-trên-công-chính' và 'Vinh-quang-phát-xuất-tự-lòng-tôn-sùng-Thiên-Chúa'. 'Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phương Đông: kìa xem con cái ngươi từ phương Đông đến phương Tây tập họp về theo lời Đấng Thánh truyền; chúng vui mừng được Thiên Chúa nhớ đến. Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Bây giờ Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, vinh hiển như vua trên ngai vàng, cho người ta kiệu đi. Vì Thiên Chúa đã ra lệnh bạt thấp mọi núi cao và gò nổng có tự lâu đời, lấp đầy các thung lũng, cho mặt đất trở nên bằng phẳng, để Ít-ra-en tiến bước vững vàng dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. Rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ vâng lệnh Thiên Chúa rủ cành che mát Ít-ra-en. Vì Thiên Chúa sẽ dẫn It-ra-en đi trong niềm hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng thương xót và sự công chính của Người.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Việc Thiên Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

1 - Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

2 - Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!"
Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

3 - Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi nừng.

4 - Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng.

BÀI ÐỌC II
Phil 1: 4-6, 8-11

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 3:1-6

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca.
Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-kho-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Khan-na và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửatỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.