Chúa nhật thứ 20 thường niên. Năm C
BÀI ÐỌC I
Gr 38: 4-10

Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a.

Hồi ấy, triều thần tâu với nhà vua về ngôn sứ Giê-rê-mi-a đang bị giam giữ: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hòa bình cho dân này, mà chỉ gây tai họa." Vua Xít-ki-gia-hu nói: "Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được." Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu. Trong số thái giám, có ông E-vét Me-léc, người Ê-thi-óp; ông này đang ở trong đền vua, thì được tin người ta sẽ thả ông Giê-rê-mi-a xuống hầm nước. Bấy giờ vua đang ngồi ở cổng Ben-gia-min. Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: "Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Ê-thi-óp rằng: "Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-sê-nia lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA : Lạy Chúa, xin thương tình cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ!

- Tôi đã hết lòng trông cậy Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

- Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.

- Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.

- Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!

BÀI ÐỌC II
Dt 12: 1-4

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Do thái.

Anh em thân mến, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia. - Chúa nói: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng, và chúng theo tôi." - Alleluia.

PHÚC ÂM
Lc 12: 49-53

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Hôm ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng".

Ðó là lời Chúa.