Chúa nhật thứ V mùa chay. Năm C
BÀI ÐỌC I
Is 43: 16-21

Bài trích sách Tiên Tri Isaia.

Đây là lời Chúa, Đấng đã vạch một con đường ngay giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng: chúng đã nằm cả xuống, và không còn chỗi dậy, chúng đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Người phán: các ngươi đừng nhớ lại những ngày xưa tháng cũ, chớ ngẫm nghĩ gì về những chuyện đã qua. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó vừa manh nha, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường, ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông, tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, sói rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh Ta; vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông, tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta đã chọn được giải khát. Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Ðáp: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

- Khi tù nhân Xi-on được Chúa đưa về.
Ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói.
Rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.

- Ấy thiên hạ cùng nhau to nhỏ:
"Việc Chúa làm cho họ: vĩ đại thay!"
Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

- Lạy Chúa, xin thay đổi. Phận chúng con tù đày.
Như nước dào dạt chảy. Trong suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống.
Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

- Họ ra đi, đi mà nức nở.
Mang hạt giống vãi gieo.
Lúc trở về, về reo hớn hở.
Vai nặng lúa chín vàng.

BÀI ÐỌC II
Pl 3: 8-14

Bài trích thơ của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê.

Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

Ðó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM :

Chúa phán rằng: "Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta. Vì Ta từ bi nhân hậu."

PHÚC ÂM
Ga 8: 1-11

Bài trích Phúc âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trời vừa tảng sáng, Đức Giêsu trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"

Ðó là lời Chúa.