Chúa nhật thứ III mùa chay. Năm C
BÀI ÐỌC I
Ex 3: 1-8b, 13-15

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môi-sen chăn chiên cho ông nhạc là Giê-trô, tư tế xứ Ma-đi-an. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môi-sen nói: "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi." Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: "Môi-sen, Môi-sen." Ông thưa: "Dạ tôi đây!" Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây, hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh." Chúa lại nói: "Ta là Thiên Chúa của tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của A-bra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ac, Thiên Chúa của Gia-cóp." Môi-sen che mặt vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: "Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật." Môi-sen thưa với Chúa rằng: "Nầy tôi sẽ đến với con cái Is-ra-el và bảo họ: 'Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em.' Nếu có hỏi tôi: 'Tên Người là gì?' Tôi sẽ nói sao với họ?" Thiên Chúa nói với Môi-sen: "Ta là Đấng Tự Hữu." Chúa nói: "Ngươi sẽ bảo con cái Is-ra-el thế này: 'Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em.'" Thiên Chúa lại nói với Môi-sen: "Ngươi sẽ bảo con cái Is-ra-el thế này: 'Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của A-bra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ac, Thiên Chúa của Gia-cóp sai tôi đến với anh em.' Đó là Danh Ta cho đến muôn đời, đó là Danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ."

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Ðáp: Chúa là Đấng thương xót và nhân ái.

- Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và toàn thể thân tôi, hãy chúc tụng Danh Người.
Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa,
và đừng bao giờ quên các ân huệ của Người.

- Người đã thứ tha mọi tội lỗi ngươi,
và đã chữa ngươi khỏi tật nguyền.
Người đã cứu ngươi khỏi chết,
và ban cho ngươi hồng ân nhân ái.

- Chúa hành động theo công lý,
và tỏ ra chính trực đối với mọi kẻ bị áp bức.
Người tỏ cho Môisen biết đường lối của Người,
và cho con cái Israel biết công trình của Người.

- Chúa là Đấng thương xót và nhân ái,
chậm oán hờn và yêu thương khôn lường.
Như từng trời cao hơn mặt đất,
Chúa yêu thương mạnh mẽ kẻ sợ Người.

BÀI ÐỌC II
1 Cr 10: 1-6, 10-12

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrinthô.

Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này: là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ. Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Mô-sê. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Ki-tô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách: họ đã chết bởi tay Thần Tru Diệt. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học, và đã được chép lại để răn dạy chúng ta, là những người đang sống trong thời sau hết này. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã.

Ðó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM :

Nầy là lúc thuận tiện, nầy là ngày cứu độ.

PHÚC ÂM
Lc 13: 1-9

Bài trích Phúc âm theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê đó tội lỗi hơn hết mọi người Ga-li-lê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-a đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy". Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?" Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi".

Ðó là lời Chúa.