Chúa nhật thứ 27 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Gn 2: 18-24

Bài trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó.” Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi.” Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con.

1 - Phúc cho ai biết kính sợ Chúa,
và bước đi trong đường lối Người.
Ngươi sẽ hưởng công khó của tay ngươi,
ngươi có phúc và sẽ được may mắn.

2 - Hiền thê như cây nho sai trái,
trong nội cung gia thất nhà ngươi.
Con cái ngươi như chồi non cây dầu
ở chung quanh bàn ăn của ngươi.

3 - Đó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa.
Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho ngươi,
để ngươi nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem,
hết mọi ngày trong đời sống của ngươi.

4. Và để ngươi nhìn thấy lũ cháu đàn con,
bình an trên đất Israel.

BÀI ÐỌC II
Dt 2: 9-11

Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái.

Anh em thân mến, Đấng đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật”. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Mc 10: 2-16

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá,
nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình." Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Ðó là lời Chúa.