Chúa nhật thứ 23 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Is 35: 4-7a

Bài trích sách Tiên Tri Isaia.

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: can đảm lên, đừng sợ! Nầy đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước.

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

1 - Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội,
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù.

2 - Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục,
Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân.
Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.

3 - Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi, quả phụ
và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân.
Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời,
Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời nầy sang đời khác.

BÀI ÐỌC II
Gc 2: 1-5

Bài trích thơ Thánh Giacôbê Tông Đồ.

Anh em thân mến, anh em đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: "Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này", còn với người nghèo, anh em lại nói: "Đứng đó!" hoặc: "Ngồi dưới bệ chân tôi đây!", thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM
Mc 7: 31-37

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đon, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

Ðó là lời Chúa.