Chúa nhật thứ 21 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Jos 24: 1-2a, 15-17, 18b

Bài trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của các người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa." Dân trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao.

1 - Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc,
miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người.
Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện,
bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

2 - Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức,
và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu.
Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác,
để tẩy trừ di tích chúng nơi trần gian.

3 - Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ,
Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo.
Thiên chúa gần gũi những kẻ đoạn trường,
và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nát.

4 - Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân,
nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát.
Người giữ gìn họ xương cốt vẹn toàn,
không để cho một cái nào bị gãy.

5 - Sự độc dữ sẽ sát hại đứa ác nhân,
kẻ ghét người hiền sẽ phải đích thân đền tội.
Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người,
và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người,
người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.

BÀI ÐỌC II
Ep 5: 21-32

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là Đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM
Ga 6: 61-70

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, nhiều môn đệ của Người nói rằng: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Si-mon Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Ðó là lời Chúa.