Chúa nhật thứ 20 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Prov 9: 1-6

Bài trích sách Phương Ngôn.

Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tì lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: "Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta." Và bảo những kẻ mê muội rằng: "Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1 - Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc,
miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người.
Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện,
bạn nghèo hãy nghe và hãy vui mừng.

2 - Các thánh nhân của Chúa, hãy tôn sợ Chúa,
vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi.
Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói,
nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo.

3 - Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta,
ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa.
Ai là người yêu quý cuộc đời,
mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.

4 - Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác,
và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa.
Hãy lo tránh ác và hành thiện,
hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.

BÀI ÐỌC II
Ep 5: 15-20

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

PHÚC ÂM
Ga 6: 51-59

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng dân Do thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người,
các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Ðó là lời Chúa.