Chúa nhật thứ 16 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Jer 23: 1-6

Bài trích sách Tiên Tri Giêrêmia.

Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mác và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: "Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta." Chúa lại phán: "Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa." Chúa còn phán rằng: "Nầy đây, đã tới ngày Ta gây cho David một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên ngươi là "Chúa-công-bình-của-chúng-ta."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp : Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

- Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi,
trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ.
Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi,
tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

- Người dẫn tôi qua những con đường đoan chánh,
sở dĩ vì uy danh Người.
Dù bước đi trong thung lũng tối,
tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi.
Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng tôi.

- Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ,
ngay trước mặt những kẻ đối phương:
đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm,
chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.

- Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi,
hết mọi ngày trong đời sống;
và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư
cho tới thời gian rất ư lâu dài.

BÀI ÐỌC II
Ep 2:13-18

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét; Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống." - Alleluia.

PHÚC ÂM
Mc 6: 30-34

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Ðó là lời Chúa.