Chúa nhật thứ 12 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Job 38: 1. 8-11

Bài trích sách Giób.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Giób rằng: "Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: "Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải tại đây."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.

- Những người xuống tàu vượt biển ra khơi,
làm nghề thương mãi trên nơi nước cả,
họ đã nhìn thấy những kỳ công của Người ở chỗ thâm uyên.

- Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy,
Người đã khiến cho sóng biển dâng cao.

Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm,
tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy.

- Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó
và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu.
Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu,
và bao làn sống biển đều im lặng.

- Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên
và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong.
Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu,
và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta!

BÀI ÐỌC II
2 Cr 5: 14-17

Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho quyền làm con Thiên Chúa.- Alleluia.

PHÚC ÂM
Mc 4: 35-41

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Ðó là lời Chúa.