Chúa nhật thứ 11 thường niên. Năm B
BÀI ÐỌC I
Ed. 17 : 22-24

Bài trích sách Tiên Tri Êgiêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam; Ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm chồi kết quả và trở thành cây hương nam vĩ đại; các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tàn nó. Tất cả những cây rừng đều biết Ta là Thiên Chúa, Ta đã hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô héo, và làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa, Ta đã phán và đã hành động."

Đó là lời Chúa.

ÐÁP CA :

Đáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

- Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa,
và đàn ca danh Ngài, ôi Đấng Tối Cao,
hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm
và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

- Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt,
vươn mình lên như cây hương bá đất Liban.
Họ được vun trồng trong nhà Chúa,
trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông.

- Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái,
họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi,
để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính,
Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!

BÀI ÐỌC II
2 Cr 5:6-10

Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA :

Alleluia, alleluia.. - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống."- Alleluia.

PHÚC ÂM
Mc 4:26-34

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Ðó là lời Chúa.