2016
   
   
   
   
   
   

Tháng 01

Chúa nhật, 03.01.2016. thứ 2 sau GS. C
Thứ tư, 06.01.2016. Lễ Chúa Hiển Linh. C
Chúa nhật, 10
.01.2016. C G chịu phép rửa. C
Chúa nhật, 17.01.2016. Thứ 2 thường niên. C
Chúa nhật, 24.01.2016. Thứ 3 thường niên. C
Chúa nhật, 31.01.2016. Thứ 4 thường niên. C

Tháng 02

Chúa nhật, 05.02.2016. Thứ 5 thường niên. C
Chúa nhật, 14.02.2016. Thứ 1 mùa chay. C
Chúa nhật, 21.02.2016. Thứ 2 mùa chay. C
Chúa nhật, 28.02.2016. Thứ 3 mùa chay. C

Tháng 03

Chúa nhật, 06.03.2016. Thứ 4 mùa chay. C
Chúa nhật, 13.03.2016. Thứ 5 mùa chay. C
Chúa nhật, 20.03.2016. Chúa Nhật Lễ Lá. C
Thứ năm tuần thánh - Lễ Tiệc Ly
Thứ sáu tuần thánh - Tưởng niệm CG chịu chết.
Chúa nhật, 27.03.2016. Chúa nhật Phục Sinh. C

Tháng 04

Chúa nhật, 03.04.2016. Thứ 2 Phục Sinh. C
Chúa nhật, 10.04.2016. Thứ 3 Phục Sinh. C
Chúa nhật, 17.04.2016. Thứ 4 Phục Sinh. C
Chúa nhật, 24.04.2016. Thứ 5 Phục Sinh. C

Tháng 05

Chúa nhật, 01.05.2016. Thứ 6 Phục Sinh. C
Thứ năm, 05.05.2016 .Lễ Chúa Thăng Thiên
Chúa nhật, 08.05.2016. Thứ 7 Phục Sinh. C
Chúa nhật, 15.05.2016. Lễ Chúa T T hiện xuống
Chúa nhật, 22.05.2016. Lễ Chúa Ba Ngôi
Thứ năm, 26.05.2016 .Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chúa nhật, 29.05.2016. Thứ 9 thường niên. C

Tháng 06

Chúa nhật, 05.06.2016. Thứ 10 thường niên. C
Chúa nhật, 12.06.2016. Thứ 11 thường niên. C
Chúa nhật, 19.06.2016. Thứ 12 thường niên. C
Chúa nhật, 26.06.2016. Thứ 13 thường niên. C

Tháng 07

Chúa nhật, 03.07.2016. Thứ 14 thường niên. C
Chúa nhật, 10.07.2016. Thứ 15 thường niên. C
Chúa nhật, 17.07.2016. Thứ 16 thường niên. C
Chúa nhật, 24.07.2016. Thứ 17 thường niên. C
Chúa nhật, 31.07.2016. Thứ 18 thường niên. C

Tháng 08

Chúa nhật, 07.08.2016. Thứ 19 thường niên. C
Chúa nhật, 14.08.2016. Thứ 20 thường niên. C
Thứ hai, 15.08.2016. Lễ Đức Mẹ Lên Trời.
Chúa nhật, 21.08.2016. Thứ 21 thường niên. C
Chúa nhật, 28.08.2016. Thứ 22 thường niên. C

Tháng 09

Chúa nhật, 04.09.2016. Thứ 23 thường niên. C
Chúa nhật, 11.09.2016. Thứ 24 thường niên. C
Chúa nhật, 18.09.2016. Thứ 25 thường niên. C
Chúa nhật, 25.09.2016. Thứ 26 thường niên. C

Tháng 10

Chúa nhật, 02.10.2016. Thứ 27 thường niên. C
Chúa nhật, 09.10.2016. Thứ 28 thường niên. C
Chúa nhật, 16.10.2016. Thứ 29 thường niên. C
Chúa nhật, 23.10.2016. Thứ 30 thường niên. C
Chúa nhật, 30.10.2016. Thứ 31 thường niên. C

Tháng 11

Thứ ba, 01.11.2016. Lễ các thánh nam nữ.
Chúa nhật, 06.11.2016. Thứ 32 thường niên. C
Chúa nhật, 13.11.2016. Thứ 33 thường niên. C
Chúa nhật, 20.11.2016. Thứ 34 thường niên. Lễ Chúa Kitô Vua. C
Chúa nhật, 27.11.2016. Thứ I mùa vọng. A

Tháng 12

Chúa nhật, 04.12.2016. Thứ II mùa vọng. A
Chúa nhật, 11.12.2016. Thứ III mùa vọng. A
Chúa nhật, 18.12.20136 Thứ IV mùa vọng. A
Đại lễ Giáng Sinh 24.12.2016 (Th. lễ ban đêm).
Đại lễ Giáng Sinh 25.12.2016 (Th. lễ rạng đông).
Đại lễ Giáng Sinh 25.12.2016 (Th. lễ ban ngày).