2015
   
   
   
   
   
   

Tháng 01

Chúa nhật, 04.01.2015. CN thứ 2 sau Giáng Sinh. B
Thứ ba, 06.01.2015. Lễ Chúa Hiển Linh. B
Chúa nhật, 11.01.2015. C G chịu phép rửa. B
Chúa nhật, 18.01.2015. Thứ 2 thường niên. B
Chúa nhật, 25.01.2015. Thứ 3 thường niên. B

Tháng 02

Chúa nhật, 01.02.2015. Thứ 4 thường niên. B
Chúa nhật, 08.02.2015. Thứ 5 thường niên. B
Chúa nhật, 15.02.2015. Thứ 6 thường niên. B
Chúa nhật, 22.02.2015. Thứ 1 mùa chay. B

Tháng 03

Chúa nhật, 01.03.2015. Thứ 2 mùa chay. B
Chúa nhật, 08.03.2015. Thứ 3 mùa chay. B
Chúa nhật, 15.03.2015. Thứ 4 mùa chay. B
Chúa nhật, 22.03.2015. Thứ 5 mùa chay. B
Chúa nhật, 29.03.2015. Lễ lá. B

Tháng 04

Thứ năm tuần thánh - Lễ Tiệc Ly
Thứ sáu tuần thánh - Tưởng niệm CG chịu chết.
Chúa nhật, 05.04.2015. Chúa nhật Phục Sinh. B
Chúa nhật, 12.04.2015. Thứ 2 Phục Sinh. B
Chúa nhật, 19.04.2015. Thứ 3 Phục Sinh. B
Chúa nhật, 26.04.2015. Thứ 4 Phục Sinh. B

Tháng 05

Chúa nhật, 03.05.2015. Thứ 5 Phục Sinh. B
Chúa nhật, 10.05.2015. Thứ 6 Phục Sinh. B
Thứ năm, 14.05.2015. Lễ Chúa Thăng Thiên
Chúa nhật, 17.05.2015. Thứ 7 Phục Sinh. B
Chúa nhật, 24.05.2015. Lễ Chúa T T hiện xuống
Chúa nhật, 31.05.2015. Lễ Chúa Ba Ngôi. B

Tháng 06

Chúa nhật, 07.06.2015. Thứ 10 thường niên. B
Chúa nhật, 14.06.2015. Thứ 11 thường niên. B
Chúa nhật, 21.06.2015. Thứ 12 thường niên. B
Chúa nhật, 28.06.2015. Thứ 13 thường niên. B

Tháng 07

Chúa nhật, 05.07.2015. Thứ 14 thường niên. B
Chúa nhật, 12.07.2015. Thứ 15 thường niên. B
Chúa nhật, 19.07.2015. Thứ 16 thường niên. B
Chúa nhật, 26.07.2015. Thứ 17 thường niên. B

Tháng 08

Chúa nhật, 02.08.2015. Thứ 18 thường niên. B
Chúa nhật, 09.08.2015. Thứ 19 thường niên. B
Thứ bảy, 15.08.2015. Lễ Đức Mẹ Lên Trời.
Chúa nhật, 16.08.2015. Thứ 20 thường niên. B
Chúa nhật, 23.08.2015. Thứ 21 thường niên. B
Chúa nhật, 30.08.2015. Thứ 22 thường niên. B

Tháng 09

Chúa nhật, 06.09.2015. Thứ 23 thường niên. B
Chúa nhật, 13.09.2015. Thứ 24 thường niên. B
Chúa nhật, 20.09.2015. Thứ 25 thường niên. B
Chúa nhật, 27.09.2015. Thứ 26 thường niên. B

Tháng 10

Chúa nhật, 04.10.2015. Thứ 27 thường niên. B
Chúa nhật, 11.10.2015. Thứ 28 thường niên. B
Chúa nhật, 18.10.2015. Thứ 29 thường niên. B
Chúa nhật, 25.10.2015. Thứ 30 thường niên. B

Tháng 11

Chúa nhật, 01.11.2015. Lễ các thánh nam nữ.
Chúa nhật, 08.11.2015. Thứ 32 thường niên. B
Chúa nhật, 15.11.2015. Thứ 33 thường niên. B
Chúa nhật, 22.11.2015. Thứ 34 thường niên. Lễ Chúa Kitô Vua. B
Chúa nhật, 29.11.2015. Thứ I mùa vọng. C

Tháng 12

Chúa nhật, 06.12.2015. Thứ II mùa vọng. C
Chúa nhật, 13.12.2015. Thứ III mùa vọng. C
Chúa nhật, 20.12.2015. Thứ IV mùa vọng. C
Đại lễ Giáng Sinh 24.12.2015 (Th. lễ ban đêm).
Đại lễ Giáng Sinh 25.12.2015 (Th. lễ rạng đông).
Đại lễ Giáng Sinh 25.12.2015 (Th. lễ ban ngày).
Chúa nhật, 27.12.2012. Lễ Thánh gia thất. C