Duyên lành


Cô em liễu yếu đào tơ
Bao năm quen biết làm ngơ sao đành
Hai ta chắc có duyên lành
Chẳng nên tình nghĩa cũng thành bạn thân

Ðường đời nhiều bước phong trần
Sầu nhiều vui ít nên cần bạn thơ
Cùng nhau xây một giấc mơ
Xin em đừng ngại thơi giờ qua mau.

Q. Đức Liên