Mỗi độ xuân về nơi xứ xa
Nhớ tới xuân xưa tận quê nhà
Mai vàng, pháo đỏ ta mừng tết
Áo mới tung tăng khắp mọi nhà
Quê người băng giá ta mừng tết
Mai vàng pháo đỏ kiếm đâu ra
Chỉ có hương hoa hồn dân tộc
Xuân là tất cả tận lòng ta

Cù Lần

XUÂN TRONG LÒNG TA