Xuân Ly Hương

Một năm rồi lại một năm
Đêm ba mươi tết ta nằm suy tư
Sáng mai mồng một rồi ư
Một năm mà đã qua như một ngày
Còn lại mấy phút đêm nay
Nằm ôn chuyện cũ những ngày đã qua
Có ai thấu hiểu lòng ta
Bao năm cách biệt mẹ cha ngàn trùng
Bao giờ mới được trùng phùng
Cho vơi ngày tháng lạnh lùng nơi đây
Quê nhà ai biết ai hay
Mỗi năm ta khóc những ngày đầu xuân
Xuân vui ta lại cứ buồn
Buồn vì nhớ lại những xuân năm nào
Xuân về ai nấy xôn xao
Người lo chúc tuổi, kẻ trao lì xì
Bây giờ sống cảnh chia ly
Bên đây ngày tết khác chi ngày thường
Đi cày lúc hãy còn sương
Tối về ủ rũ lên giường trùm chăn
Cũng may tết chỉ đầu năm
Hai ba cái tết trong năm đời tàn.

Cù Lần