Vườn Thơ Lai Láng
Xuân trong lòng ta
Phận làm con
Ẩn số
Cô hàng nước
Cô bé gặp thi nhân
Trăm chiều trái ngang
Sai trái
Thế thái nhân tình
Áo em màu cúc trắng
Lầu mộng
Từ ngày em đi
Luân thường đạo lý
Tình yêu thủy chung
Cây Quỳnh cành Dao
Đừng
Màu nhiệm cứu thế Chúa Phục Sinh
Thánh danh Giuse
Xuân ly hương
Mầu nhiệm Giáng Sinh
Người yêu tôi đến
Đêm đó Chúa sinh ra
Đón Mừng Chúa
Đốt cây nến lòng
Dưới trăng mùa vọng
Nhớ thương mùa vọng
Xin mưa cứu chuộc

Nhớ trung thu quê hương
Tưởng nhớ cha cố Philipphê
Kính lên Mẹ
Uống rượu với Chúa
Mười thương kính dâng Thánh Mẫu
Tạ ơn thánh Vinh Sơn
Nghệ nhân với hoa cảnh
Tháng Mân Côi cầu nguyện
Tháng Hoa kính Mẹ Maria
Diễm tình ca Mân Côi
Mầu nhiệm...chúa Phục Sinh
Nói cùng tuổi trẻ
Nhớ trong mơ
Nhớ thương hoa Lục Bình
Duyên lành
Cảnh tiên hữu tình
Nước mắt Hằng Nga
Ðời cô phụ
Tình ta ngày ấy
Những ngày bên nhau
Vườn em vườn anh
Trở lại giáo đường
Mơ về bến cũ