Uống rượu vói Chúa

Hôm qua chiều Chúa Nhật
Ta đến cuối nhà thờ
Trong giáo đường im vắng
Chúa đang ngồi đọc thơ

Ngâm nga câu đường cổ
Bên ly rượu nho đầy
Thấy ta Chúa mừng rỡ
Ồ, vào đây vào đây

Ngập ngừng ta bước vô
Chúa quay gọi tông đồ
Ðem thêm chai rượu lễ
Chúa cùng ta dzô dzô

Nhoẻn miệng Chúa cười tươi
Thú nhất là trên đời
Là nhâm nhi rượu lễ
Cho hồn mình chơi vơi

Chúa tâm sự : ỡ Thiên đàng
Sang thì thật là sang
Nhưng thiếu người tri kỹ
Nên ta xuống trần gian

Chợt nhìn vào mắt ta
Chúa nói : hình như là
Có điều chi u uẩn
Con chẳng tiện nói ra ?

lạy Chúa, ta thưa Ngài
Trần gian cũng chẳng vui
Khi bạn bè tri kỷ
Mà tứ tán mọi nơi

Thà phép cao như Chúa
Bay khắp cõi nhân gian
Khốn nổi con là đứa
Cánh đã gãy giửa đàng

Chúa cười : Giêsu Ma....
Một ly cạn với ta
Rồi ta cho ngươi gặp
Cả bọn tha hồ mà

Ta cảm ơn quay gót
Bước xuống cuối nhà thờ
Ðể lại ly rượu chót
Và Chúa ngồi bơ vơ.

Nhóm Hy Vọng Rhein Ruhr Sưu tầm.