TỪ NGÀY EM ĐI
(Trích tập thơ Mây Tầng Ba)

Từ ngày em bỏ đi xa
Vườn hoang cỏ rác, căn nhà vắng tanh
Chim muông làm tổ trên cành
Bông hoa lác đác cỏ tranh rậm rà.

Từ ngày em bỏ đi xa
Con cháu phó mặc mẹ già yếu đau
Cháu bà đùm bộc lẫn nhau
Bữa no bữa đói, cháo rau tại nhà.

Từ ngày em bỏ đi xa
Mẹ già buồn tủi mắt nhòa sót xa
Mong con báo hiếu tuổi già
Tha hương lưu lạc cho qua cuộc đời.

Từ ngày em bỏ ra đi
Thời gian thiếu vắng đã thì nhiều năm
Mỗi lần anh ghé nhà thăm
Lòng thương nỗi nhớ xa xăm mong chờ.

Chờ em cho đến bao giờ ?
Chờ trăng, trăng tỏ chờ người biệt tăm !
Hẹn em tới độ trăng rằm
Mong em trở lại để thăm gia đình...

Q. Đức Liên