TÌNH YÊU THỦY CHUNG
(Trích tập Thơ Mây Tầng Hai)


Yêu thương sưởi ấm gia đình
An vui hạnh phúc tình mình bền lâu
Đôi ta như cặp bồ câu
Bên nhau chung sống bạc đầu răng nong.

Sông kia bên đục bên trong
Thương nhau chỉ chảy một dòng mà thôi
Biển kia bên nở bên bồi
Dù cho sóng gíó một đời Thủy Chung.

Tuổi già đầm ấm trùng phùng
Cháu ngoan Con thảo Rể trung Dâu hiền
Gia đình dòng giống Tổ Tiên
Noi gương chung thủy thánh hiền dậy xưa.


Nguyễn Đức Quỳnh