TIẾNG KÊU Trong sa mạc

Chúa cứu thế sắp đến
Hãy lấp đầy hố sâu
Hãy san bằng đồi núi
Dọn đường để Chúa đi.

Đó là tiếng kêu vang
Trong hoang địa vắng vẻ
Thánh Gio-an Tiền hô
Tiếng kêu trong đơn lẻ.

Tin mừng Chúa cứu thế
Hằng thế kỷ mong chờ
Biết bao người đón nhận
Sao ta vẫn hững hờ ?.

Đón Mừng Chúa

Vinh danh Chúa trên Trời
Trần thế khắp mọi nơi
Đón mừng Chúa cứu thế
Bình an cho muôn người.

Ngài Thái Tử

Ab-Ba hỡi Cha ơi *
Ngài Thái tử từ Trời
Ðược sai xuống trần thế
Cứu muôn dân, cứu đời.

Cũng giống “Giê Hô Va”
Ðến mời gọi từng nhà
Báo tin Chúa Cứu thế
Ðấng sẽ ban an hòa …

Q. Đức Liên