Thánh danh Giuse

Tên Giu-se con nghe hồi còn nhỏ:
Thuở lên hai , thơ dại , chưa tò mò
Tên không dài , gồm hai âm ghép lại
Con bập bẹ theo tiếng mẹ khoan thai
Rằng Giu-se là Dưỡng Phụ Ngôi Hai
Tức Giê -Su cũng là Chúa An Bài
Bởi Thánh Linh mà Trinh Nữ thụ thai
Nên Giu-Se luôn che chở Mẹ Ngài
Cùng với Mẹ nuôi Chúa cứu trần ai
Tên Giu-Se mẹ đọc khẽ bên tai
Ghi vào lòng như dấu ấn không phai
Tên cực trọng mang hy vọng cho đời
``Thiếu lương thực tìm Giu-Se mà tới!``(*)
Tên Giu-Se làm gia thất đổi mới :
Nhà Gia-cóp và miêu duệ Nước Trời
Tên Giu-Se tô vẽ cả đôi nơi :
Trong Cựu Ước và Tân Ước tuyệt vời!
Kêu Tên Ngài trong mọi lúc, mọi thời
Khi thất vọng , lòng buồn tủi , lệ rơi
Khi vui mừng ,mặt tưng bừng phơi phới
Lúc lên giường đêm trường nghỉ thảnh thơi
Trong nắng mưa , giữa phố phường dạo chơi
Lúc mệt mỏi ,chân tay đã rả rời
Giữa ba đào , bão táp ở biển khơi
Ngay cả lúc già yếu , sắp tắt hơi
Tên Giu-Se như ngọn đuốc sáng ngời !
Ôi Giu-Se ,Dưỡng Phụ của Ngôi Lời
Xin giúp con giữa trần thế chơi vơi !
Phan văn Phước

Khởi Nguyên 41-55,56

Phan Văn Phước