Năm Mân Côi Cầu Nguyện

 

Năm xưa ngày mười ba
Mẹ hiện ra làng Fatima
Nhắn nhủ cùng Nhân loại
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm.

Ðể xin Chúa thứ tha
Nước Nga sẽ trở lại!
Hãy lần hạt Mân côi
Hãy ăn năn đền tội.

Lạy Mẹ, Năm Mân Côi
Hải ngoại nơi xa xôi
La Vang con hướng vọng
Ngợi khen Mẹ Chúa Trời.

Xin hướng về Quê hương
Hiệp ý cầu Mẹ thương
Con cái nơi hải ngoại
Nhớ hướng khỏi lạc đường.

Mẹ Mân Côi nhiệm mầu
Hỡi những kẻ lo âu
Mệt mỏi và đau khổ
Hãy đến Mẹ nguyện cầu.

Khi nay con có thể
Xin chạy đến cùng Mẹ.
Mẹ sẽ đến với con
Khi con không có thể.
Amen.

Nguyễn Đức Quỳnh