THÁNG HOA Kính Mẹ Maria


Tháng.Năm nhớ Quê hương
Hợp ý cầu Mẹ thương
Xa xôi nơi hải ngoại
Dâng Mẹ đóa hoa hường.

Vần thơ thăm Quê nhà
Tháng Hoa kính Me Maria
Hiệp thông cùng thế giới
Dâng Mẹ những tràng hoa.

Hãy hướng về Fatima
Mỗi tháng ngày mười ba
Hãy ăn năn đền tội
Nhờ Mẹ Chúa thứ tha.

Xin Mẹ ban an hòa
Nhân loại mọi quốc gia
Thương yêu xóa thù hận
Hạnh phúc đến mọi nhà.

Jos. Nguyễn Đức Quỳnh