SAI TRÁI

(Trích tập Thơ Mây tầng Ba)

Năm qua sai trái nhãn nồng
Người Nam khác họ đem lòng mến yêu
Yêu Em Anh muốn yêu nhiều
Nhưng Anh có vợ trăm chiều khó khăn.

Thương Em thương lắm thương nhiều,
Yêu Em Anh phải ruột chiều chia ba.
Thứ nhất là vợ, tề gia,
Thứ hai con cháu, thứ ba tình nàng.

Tình ta ngang trái nhiễu nhương,
Vợ con Anh có sầu vương làm gì?
Nay còn đang tuổi xuân thì,
Em nên tái giá là đi đúng đường.

Chim khôn chọn trái nhãn nồng,
Gái khôn chọn lấy người chồng độc thân.
Hiền lành chất phác chuyên cần,
Là người Em chọn gửi thân suốt đời.

Tơ duyên sai trái làm chi ?
Càng thêm đau khổ chỉ vì tình thơ.
Đừng như con nhện vương tơ ...
Tình ta sai trái bên bờ vực sâu!

Nguyễn Đức Quỳnh