Phận làm con

Phận làm con, lo tròn chữ hiếu,
Suốt cả đời, còn thiếu, con ơi!
Cha mẹ sinh dưỡng nên người,
Ðừng nên khinh bạc, miệng đời cười chê.

Ai nuôi nấng, vỗ về lúc trẻ,
Công biển trời, Cha Mẹ yêu thương.
Nâng niu, thức trắng đêm trường,
Nuôi con khôn lớn, dẫn đường con đi.

Sữa tình thương, lấy gì so sánh,
Tay cằn chai, cơm bánh con ăn.
Bao năm vất vả, nhọc nhằn,
Không ngại gian khổ, khó khăn trong đời.

Khi Cha Mẹ, tuổi trời sức yếu.
Nâng đỡ ân cần, lo liệu vẹn tròn,
Ðừng vì những chuyện cỏn con,
Làm cho cha mẹ, héo mòn, âu lo.

Ðứa con nhỏ, căng to đôi mắt,
Tấm gương soi, trước mặt tỏ tường,
Trồng yêu thương, hái yêu thzương,
Gieo gió, gặt bão, bêu gương muôn đời!!!

Hoài Ân