Những Ngày Bên Nhau
Quen nhau đả mấy lâu rồi ?
Yêu thương hờn giận em ơi nhớ đời.
Thương nhau như bát nước đầy
Nhớ nhau nhớ mãi những ngày bên nhau.
Nhớ em nhặt đậu hái rau
Một căn nhà nhỏ có nhau trong ngoài
Nhớ em nhặt cỏ gốc xoài
Cùng nhau vun bón Vườn ngoài, Vườn trong…

Nhớ nhau từ tận đáy lòng
Bây giờ xa cách còn mong ước gì !
Phương trời nào hỡi em đi ?
Bao giờ trở lại mong chi tao đàn .

Q. Ðức Liên