Nhớ Thương Mùa Vọng

Nửa đêm Mùa Vọng trăng rằm
Nhớ thương kỷ niệm xa xæm ngày nào Cộng Đoàn hát bản ``Trời Cao``
Là lời thống hối bay vào Thiên Cung
Trong đêm mưa gió lạnh lùng
Thánh Ca như tiếng não nùng bi ai
Xin Trời mưa Đấng Thiên Sai :
Giê-su là Chúa Ngôi Hai cứu đời
Buồn nhìn những giọt nến rơi
Như mình nhỏ lệ , không vơi nỗi sầu
Ý thơ bàng bạc nhiệm mầu
Trong từng nốt nhạc , từng câu trữ tình
Bài ca mong đợi Giáng Sinh
Đêm nay hát lại , lòng mình xôn xao...

Düsseldorf 09.12.2003

Phan Văn Phước