Nhớ Trung Thu Quê Hương

Ngày rằm dưới ánh Trăng thanh
Quê Hương một thủa yên lành ngày xưa
Lòng thương biết mấy cho vừa
Qua thời tuổi nhỏ lòng chưa nguôi sầu.

Gửi về qùa bánh mừng ngày
Trung Thu con trẻ mặt mày vui tươi
Hồn nhiên vang vọng tiếng cười
Mỗi mùa Thu tới nhớ người Quê hương.

Trùng dương vạn nẻo mờ xa
Nhớ lồng đèn cũ tim ta ngậm ngùi
Xưa ta cũng đã một thời
Ấu thơ mừng tết một đời chẳng quên.

Bao năm hoàn cảnh xa Quê
Tìm đâu ra ánh trăng thề thủa xưa
Xứ người tuyết lạnh trong mưa
Ðâu mùa Thu cũ tuổi vừa hồn nhiên .

Nguyễn Đức Quỳnh