LẦU MỘNG
(Trích tập Thơ Mây tầng Ba)

Ngày ấy yêu nhau cao vời vợi
Thương nhớ trong anh chất ngập trời
Lầu mộng anh dìu em thưởng nguyệt
Má tựa vai kề ta sánh đôi.

Anh đã cùng em dệt mộng vàng
Gấm hoa lầu mộng trải thênh thang
Em hãy dìu anh trên biển ái
Mặc cho giông bão, đời phủ phàng.

Đ. Quỳnh Hương