Diễm Tình Ca Mân-Côi

Phước Thành tâm lần chuỗi Mân-Côi
Dâng lên Trinh Nữ Hoa khôi tuyệt trần
``Kính chào Mẹ được đầy ân``
Như lời Chúa dặn Sứ Thần xuống thưa
Dù cho quỷ dữ không ưa
Mẹ nghe con đọc thấy vừa lòng ngay
Con còn dùng được ngón tay
Để ``lần`` dù ở máy bay,viả hè
Văn phòng,bệnh viện,tàu,xe...
Đọc đâu Mẹ cũng chở che con mình
Mân côi gói trọn tâm tình
``Vui-mừng-thương khó-hy sinh-vâng lời...``
Mân Côi liên kết đất-Trời
Khi con làm Dãu đọc lời:``Nhân Danh``
``Lạy Cha`` là Chúa nhân lành
``Kính Mầng``Đức Mẹ, ``Sáng Danh``là lời
Tung hô Thiên Chúa muôn đời
Mân Côi tóm lược những Lời Thánh Kinh
Mân Côi là chuỗi chứng minh:
``Hoàn thành Giao ước:Chương Trình cứu dân`` Miệng con gọi Mẹ đầy ân
Là ca tụng Chúa khoan nhân vô bờ
Mẹ là cung điên,đền thờ
Của``Con Thiên Chúa`` : Dân chờ sinh ra
Mân Côi là Diễm Tình Ca
Là``Bài Xuất Trận`` : quỷ ma đầu hàng!
Mân Côi nối nhịp cầu sang
Hàn huyên với Chúa Thiên Đàng là Cha
Mân Côi thánh hoá hồn ta
Giúp``vui sống đạo``,chống ba địch thù
Mân Côi là chuyến Thánh Du:
Mẹ đưa ta đến Giê-su con Ngài!

Phan Văn Phước