Đêm Đó Chúa Sinh Ra


Đêm đó Chúa sinh ra
Giữa trời đông lạnh giá
Không chăn cũng không lửa
Sưởi hơi ấm bò lừa.

Đêm đó Chúa xuống trần
Bơ vơ không mái ấm
Không mảnh áo che thân
Mang lấy kiếp cơ bần.

Đêm đó Chúa làm người
Cất tiếng khóc chào đời
Chìm trong giấc ngủ say
Nhân loại nào ai hay.

Hai ngàn năm đã qua
Chúa lại đến đêm nay
Cũng đói rét đơn côi
Nhẹ gõ cửa lòng con.

Trong cuộc sống đó đây
Chúa vẫn đến mỗi ngày
Qua những ai nghèo đói
Luôn cạnh kề bên con.

Vì ai Chúa xuống trần?
Phải chăng vì thế nhân?
Xin giúp con mỗi ngày
Mến Chúa đón tha nhân.

Lộc Xuân.