Cảnh tiên hữu tình


Ai về Việt, Bắc, Hải Phòng
Đừng quên thắng cảnh Hạ Long vịnh hiền
Bao la hang động thiên nhiên
Chập trùng non nước, cảnh tiên hữu tình.

Ba ngàn hang núi nhiều tên
Núi Rùa, núi Cóc, núi Yên (ngựa) hòn Rồng
Kìa hang Trinh Nữ nằm không
Hang bà nằm cạnh Hòn ông sững sờ.

Hàng bao thế kỷ chơ vơ
Hòn Gai, Bãi Cháy, Bài Thơ (núi) Lưỡi Liềm
Khen thay con Tạo, Rồng Tiên
Ðể cho nước Việt dân hiền hưởng ơn.

Nguyễn Đức Quỳnh