ÁO EM MẦU CÚC TRẮNG

(Trích tập Thơ Mây tầng Ba)

Nhớ xưa tuổi học trò
Những ngày học chung trường
Em thường mặc áo trắng
Mầu hoa cúc anh thương .

Tặng em hoa cúc trắng
Hồi ta mới yêu đương...
Nay xa cách ngàn dậm
Vẫn nặng tình nhớ thương.

Áo em mầu cúc trắng
Anh nhớ dáng xinh xinh
Người em Bắc kỳ nhỏ
Cõi lòng còn trắng ting

Anh yêu mầu cúc trắng
Mầu hoa của muôn mầu
Nhớ em mặc áo trắng
Tình yêu thủa ban đầu .

Ánh nắng phai bao mầu
Tình yêu mầu cúc trắng
Trắng vẫn còn tinh nguyên
Dẫu mang nhiều cay đắng .

Giờ mỗi đứa một phương
Thời gian mấy chục năm
Mong em về chung hướng
Khi quê hương tự do.

Nguyễn Đức Quỳnh