Đại lễ Giáng Sinh
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo tại St. Augustin
Lễ ĐGM Heiner Koch thăm giáo đoàn
Hành hương Đức Mẹ Banneux
Đại lễ Phục Sinh của giáo đoàn


Năm 2010