Đại lễ Giáng Sinh của giáo đoàn
Ca đoàn Neuss mừng Giáng Sinh
CĐ Neuss mừng bổn mạng Đức Mẹ lên trời
Giáo đoàn hành hương Đức Mẹ Banneux
Ca đoàn tổng hợp Picnic
Đại lễ Phục Sinh của giáo đoàn
Xuân Kỷ Sửu tại CĐ Neuss

Năm 2009