Thánh lễ Thêm Sức của Giáo Đoàn
Đức TGM Hà Nội dâng lễ tại Düsseldorf
Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg
Lễ tháng hoa tại cộng đoàn Neuss
Giáo đoàn hành hương Banneux
Ca đoàn tổng hợp Picnic
Đại lễ Phục Sinh 2008
Xuân Mậu Tý tại CĐ Neuss
Xuân Mậu Tý tại CĐ Düsseldorf

Năm 2008