Đại lễ Giáng Sinh của Giáo đoàn
Ca đoàn Neuss mừng Giáng Sinh
Tết Trung Thu tại CĐ Düsseldorf
Lễ bổn mạng CĐ Neuss
Cộng đoàn Neuss Picnic
Đại hội công giáo VN
Lễ dâng hoa tại cộng đoàn Neuss
Giáo đoàn hành hương Banneux
Đại lễ Phục Sinh

Xuân Đinh Hợi tại cộng đoàn Neuss

Năm 2007