Đại lễ Giáng Sinh
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Köln
Trại hè HY VỌNG
Lễ Thêm Sức các em trong giáo đoàn
Lễ Thánh Phêrô, bổn mạng cộng đoàn Troisdorf
Lễ Thánh Tâm, bổn mạng cộng đoàn Erftstadt
Lễ Thánh Tâm, bổn mạng cộng đoàn Krefeld
Buổi gặp gỡ tại DOM FORUM (Köln)
Đại hội công giáo VN kỳ thứ 29
Lễ cầu cho Đức Cố GH GP II tại Neuss
Đại Lễ Phục Sinh
Xuân Ất Dậu tại cộng đoàn Neuss
Giáo đoàn mừng xuân Ất Dậu
Hội Xuân Ất Dậu

Năm 2005