Lễ khai mạc
ngày 16.08.2005
tại LTU Arena Düsseldof

Chào đón ĐTC Benedictô XVI
ngày 18.08.2005
tại Köln

Đêm canh thức với ĐTC
Ngày 20.08.2005
tại Marienfeld

Thánh lễ bế mạc
ngày 21.08.2005
tại Marienfeld

Sinh hoạt giới trẻ Việt Nam
tại Bonn