1/46

Thánh lễ kính Thánh Phêrô
Bổn mạng cộng đoàn Troisdorf
Chúa nhật 26.06.2005