1/42

Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bổn mạng cộng đoàn Krefeld
Chúa nhật 11.06.2005