1/40

Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bổn mạng cộng đoàn Erftstad và mừng CĐ 25 tuổi
Thứ bảy 18.06.2005