Năm 2004

Tĩnh tâm các bà mẹ công giáo
Buổi sinh hoạt thiếu nhi
Các bạn trẻ gặp ĐHY Meisner
Trại huynh trưởng
Ca đoàn tổng hợp picnic
Lễ giỗ cha cố Luận
Ca đoàn Neuss picnic
Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Herne
Trại RA KHƠI (Thiếu nhi)
Hành hương Kevelaer
Dâng hoa tại cộng đoàn Düsseldorf
Dâng hoa tại cộng đoàn Neuss
Đại lễ Phục Sinh
Tết Giáp Thân tại cộng đoàn Neuss

Giáo đoàn mừng Xuân Giáp thân